O spoločnosti Poloha Demografia Areál Objekty na prenájom Referencie Kontakt Relax

 

 • Mesto Rajec sa vyznačuje relatívne nízkou mierou nezamestnanosti. Iná je však situácia
  v okolitých obciach regiónu.
 • Oblasť Rajca je vyhľadávanou pracovnou destináciou pre okolité spádové obce počínajúc Žilinou a končiac Považskou Bystricou.
 • Rajec má dlhodobú tradíciu v textilnej a odevnej výrobe a tradične dobre sa tu darilo aj strojárskej a remeselnej výrobe.
 • Vzhľadom na atraktívnosť prírodného prostredia regiónu je predpoklad, že natalita bude
  v dlhodobom výhľade prevyšovat mortalitu, čo by malo viesť k prirodzenej obnove pracovnej sily.
 • Prognozovaná dynamika ekonomického rastu oblasti Žiliny poskytuje rámcové záruky racionálnej investície.

             Privátny priemyselný park spoločnosti EuroEnterprise s.r.o. má všestranne výhodnú polohu :

 • Ukončenie dostavby diaľnice do Považskej Bystrice (23 km od Rajca) je plánované na rok 2006.
 • Diaľničný úsek do Žiliny (25 km od Rajca) by mal byť dokončený do roku 2008.
 • Oblasť Žiliny patrí medzi najfrekventovanejšie komunikačné križovatky pre tovarovú výmenu nielen v rámci Slovenska, ale aj celej strednej Európy (blízkosť hranice s Poľskom a ČR).
 • Okolie Žiliny bolo zahraničnými investormi zvolené za oblasť vhodnú pre investície s veľmi krátkou dobou návratnosti (KIA).
 • Žilina, ako najbližšie väčšie obchodné, priemyselné a kultúrne centrum poskytuje zázemie
  na všestranné uspokojovanie potrieb.